Регламент

  1. Терміни та визначення

1.1 Хакатон INT20H - захід, що стимулює появу нових ідей, знань у вибраній сфері й доведення їх до реалізації безпосередньо на самому заході. Особливий формат Хакатона дозволяє об'єднати Учасників різних професій, з різними компетенціями, під керівництвом Менторів. Творча неформальна атмосфера не тільки створює нові програмні рішення, але і дозволяє здійснювати взаємодію між Учасниками, Менторами та Компаніями-Партнерами.

1.2 Завдання  - задача, яка є необхідною для виконання командами в термін, зазначений в п. 5.1.2. Задача полягає в розробці (створенні) програм у відповідності до вимог Правила.

1.3 Заявка - інформація, надана Учаснику при заповненні і відправці електронної реєстраційної форми на Сайті Хакатона.

1.4 Журі - група експертів, яка вирішує питання про присудження призу Учасникам. Склад експертного журі повинен включати не менше двох експертів в області розробки програмного забезпечення, представників бізнесу. Склад Журі формується Організаторами з представників Компаній-Партнерів, а також запрошених експертів.

1.5 Ментор - представник Компаній-Партнерів, який здійснює консультаційну та методичну підтримку Команд; надає методичну та консультаційну допомогу учасникам (бізнес-консультування, командоутворення, підготовка презентацій, консультування в області розробки програм). Ментор може бути Членом Журі.

1.6 Команда - група Учасників, що діють від свого імені, в кількості не менше 2 (двох) і не більше 4 (чотирьох) осіб, які подали заявку на участь в Хакатоні й об'єдналися для виконання Завдання відповідно до вимог Правил.

1.7 Учасник - дієздатна фізична особа, діє від свого імені, подав заявку для участі в Хакатоні відповідно до умов цих Правил. Кожен Учасник може входити до складу лише однієї Команди та не може виступати індивідуально, не долучаючись до жодної з Команд, за винятком випадків участі в першому етапі Хакатона.

1.8 Організатори - недержавна, неполітична та некомерційна студентська організація  Board of European Students of Technology, метою якої є розвиток студентів. Розвиток студентів здійснюється за допомогою організації освітніх проектів, таких як: European BEST Engineering Competition, Hackathon INT20H, Spring Courses. Організатор визначає порядок, цілі і завдання проведення Хакатона, здійснює пошук партнерів (фінансових і (або) рекламних), формує і затверджує Правила проведення Хакатона, формує склад Менторів і Журі.

1.9 Переможець - Команда, яка за результатами оцінки Журі, зайняла 1-е, 2-е чи 3-є місце на підставі критеріїв.

1.10 Компанія-Партнер - це юридична або фізична особа, яка є співвласником компанії, фірми або тимчасовим співучасником по певних домовленостях про партнерство з Організаторами, які дають Завдання для учасників і можуть виступати Менторами або Журі.

1.11 Тестове завдання - це завдання, які отримують Учасники відповідно до обраної категорії, з метою оцінки їх базової підготовки та подальшого відбору.

1.12 Welcome-pack - вітальний набір, що містить бейдж, фірмові шкарпетки і стікери.

1.14 Гість - людина, яка бере участь у Хакатоні в якості глядача з метою перегляду презентацій Команд і підтримки Учасників.

1.15 Сайт Хакатона - http://int20h.best-kyiv.org/

2. Загальні положення

2.1 Даний документ регламентує порядок організації та проведення Хакатона.

2.2 Хакатон проводиться в м. Київ за адресою: Харківське ш., 201/203, Київ, 02000, на території компанії EVO.

2.3 Організатори Хакатона мають право вносити зміни до цих правил з обов'язковим опублікуванням таких змін на сайті Хакатона або в соціальних мережах BEST Kyiv. Зміни вступають в силу з дати їх публікації.

3. Реєстрація

3.1 Подача заявки на участь в Хакатоні здійснюється кожним учасником окремо.

3.2 Кожен член команди подає заявку на участь, вказуючи назву команди і кількість осіб.

3.3 Після заповнення і відправки реєстраційної форми, кожен учасник отримує лист, який містить інформацію про наступні дії.

4. Етапи проведення Хакатона

4.1 Перший етап «Прийом заявок» - 10.12.2019 - 16.01.2020. Подача Заявок від Учасників та Команд на Сайті Хакатона закінчується 16.01.2020 о 23:59.

4.2 Другий етап «Тестові завдання» - з 18.01.2020 по 25.01.2020.

Підведення підсумків Тестового завдання - 31.01.2020

4.3 Оплата участі в Хакатони - з 16.02.2020 - 22.02.2020 до 12:00. Оплата участі в Хакатоні відбувається за допомогою сервісу ticket4event за вказаним URL.

4.4 Третій етап - "Хакатон" - 22.02.2020 14:00 - 23.02.2020 10:00.

4.5 Презентації проектів учасників - 23.02.2020.

4.6 Видача призів Учасникам Команд - нагородження Переможців проводиться не пізніше 23.02.2020

5. Умови участі в Хакатоні

5.1 До участі в першому і другому етапі Хакатона допускаються Учасники та Команди.

5.2 Брати участь в Хакатони можуть жителі всіх регіонів України.

5.3 Кількість осіб в Команді визначається Організаторами. Мінімальна кількість осіб в команді - 2 (два). Максимальна - 4 (чотири).

5.4 Один учасник може бути тільки в одній команді.

5.5 Учасники без команди формують Команди самостійно використовуючи заздалегідь створений Організаторами чат в Telegram.

5.6 До участі в Хакатони 22.02.2020 - 23.02.2020 допускаються тільки Команди.

5.7 Завдання кожної Команди Хакатона - розробити Програму. Кожна розроблена Програма повинна задовольняти вимогам новизни і оригінальності і задовольняти критерії оцінювання.

5.8 Учасники Хакатона самостійно несуть і оплачують всі витрати в зв'язку з участю в Хакатоні. Компенсація Учасникам будь-яких витрат, пов'язаних з участю в Хакатоні, в тому числі на придбання проїзних документів (квитків) і на оплату проживання, організаторами не проводиться.

5.9 Організатори не несуть відповідальності за збереження майна і обладнання Учасників на місці проведення Хакатона.

5.10 На період проведення Хакатона Учасникам в місці проведення Хакатона забезпечуються умови, передбачені в розділі 7 цих Правил.

5.11 Учасники Хакатона зобов'язуються:

- дбати про безпеку приміщення та обладнання, що надаються Учасникам і використовуваних при проведенні Хакатона. У разі нанесення матеріального збитку відшкодувати суму збитку на вимогу Організаторів;

- утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до нанесення збитку Організаторам, а також пов'язані з ризиком для життя і здоров'я;

- утримуватися від принесення і вживання на місці проведення Хакатона будь-якої алкогольної продукції, наркотичних, психотропних чи подібних речовин;

- утримуватися від куріння на місці проведення Хакатона, за винятком спеціально обладнаних місць, визначених Організаторами.

У випадку недотримання вказаних вище обов'язків, Учасник Хакатона може бути дискваліфікований і видалений з місця проведення Хакатона.

6. Тестове завдання

6.1 Після закінчення реєстрації кожен Учасник повинен пройти тестове завдання для участі в Хакатоні.

6.2. Тестове завдання виконується окремо кожним Учасником без команди або спільно учасниками однієї Команди.

6.3 Для здачі тестового завдання на перевірку Учасники повинні заповнити відповідну Google Form до 25 січня 23:59. Посилання на Google Form видається разом із завданням.

6.4 За результатами тестового завдання буде оголошено список Команд-Учасників, які зможуть продовжити участь в Хакатони.

7. Порядок проведення хакатону

7.1 За 20 годин (з 22.02.2020 10:00 до 23.02.2020 16:00) Учасникам необхідно розробити і представити проект відповідно до завдання, які дають Компанії-Партнери.

7.2 Учасники повинні пройти реєстрацію на місці проведення Хакатона до 11:00 22.02.2019.

7.3 Після реєстрації кожен з Учасників одержує Welcome-pack.

7.4 Після офіційного відкриття кожна команда отримує завдання відповідно до обраної категорії.

7.5 Учасники мають право скористатися допомогою менторів при виконанні завдання до 17:00 22.02.2020, а також допомогою організаторів в будь-який час доби з 23 по 24 лютого.

7.6 У Команд є 20 годин на реалізацію проекту, після закінчення відведеного робочого часу Команди повинні припинити роботу. У разі продовження роботи над проектом по закінченню 20 (двадцяти) годин команда може бути дискваліфікована.

7.7 Кожна з команд має право самостійно розпоряджатися власним часом під час проведення Хакатона.

7.8 Гість має право перебувати на презентації Команд і офіційному закритті Хакатона 23.02.2020 безкоштовно за умови передчасної реєстрації або в день закриття за плату встановлену Організаторами.

7.9 Кожна команда має не більше 5 (п'яти) хвилин на презентацію і 3 (трьох) хвилин на блок питань.

7.10 Журі, Ментори, Гості, Організатори, Учасники, мають право ставити будь-які питання пов'язані з проектом в кількості не більше 2 (двох) питань на одну команду, виключивши питання про монетизацію.

8. Правила локації та наявне обладнання

8.1 Організатори зобов'язані обладнати майданчик столами та стільцями, безкоштовним доступом до мережі «Інтернет», а також забезпечити можливість презентації проектів Учасниками.

8.2 Організатори зобов’язані обладнати кожен стіл мережевим фільтром для підключення комп'ютерів Учасників до електронної мережі.

8.3 Учасники беруть участь в Хакатоні за умови наявності у них на майданчику персональних ноутбуків.

8.4 З метою забезпечення можливості презентації проектів Учасниками, Організатори забезпечують можливість підключення таких пристроїв: ноутбук через HDMI і miniHDMI, планшетів і смартфонів під управлінням iOS і Android.

8.5 Учасник зобов'язаний мати персональний ноутбук та зарядний пристрій до нього, а також програмне забезпечення для виконання завдання і його презентації в період проведення Хакатона.

8.6 Організатори забезпечують необхідну інфраструктуру з метою реєстрації Учасників і Команд для участі в Хакатоні. Для подальшої організації презентацій проектів Учасників та оцінки проектів Членами Журі Організатори забезпечують відповідне інформаційне середовище.

8.7 Локація відкрита з 7:00 до 22:00. У нічний період локація закривається з метою турботи про безпеку Учасників.

8.8 У нічний період буде виділено певний час для виходу Учасників за межі локації.

9. Визначення переможців

9.1. За підсумками демонстрації результатів журі, що складається з суддів, менторів та організаторів, визначаються команди-переможці Хакатона.

9.2. Критерії оцінювання доступні кожному учаснику Хакатона і оголошуються заздалегідь на Хакатоні.

9.3 У кожній категорії по 3 призових місця: перше, друге, третє.

9.4 Журі проводить оцінку проектів відповідно до критеріїв, оголошеними Учасниками до видачі завдання. Журі здійснює оцінку проектів на свій власний розсуд і Учасники заходу не ставлять під сумнів рішення журі, крім цього Організатори не відшкодовують учасникам заходу ніяких збитків, пов'язаних з не визнанням окремих учасників / команд переможцями, в т.ч. і в зв'язку з невідповідністю програм встановленими критеріями.

10. Правила та обов’язки сторін

10.1 Права учасника:

10.1.1 Учасник має право брати участь в Хакатоні в порядку, визначеному регламентом.

10.1.2 Учасник має право, в разі визнання Учасника Переможцем Хакатона, вимагати видачі призу.

10.1.3 Організатор Хакатона залишає за собою право використовувати на свій розсуд, без отримання дозволу з боку Учасників Хакатона і без виплати їм винагороди будь-які ідеї, концепції, принципи, методи, процеси, системи, способи, вирішення технічних, організаційних чи інших завдань (НЕ є відповідно до законодавства об'єктами авторського права), створені / запропоновані такими Учасниками.

10.1.4 Факт участі в Хакатони означає, що Учасники Хакатона погоджуються з тим, що їхні імена, прізвища та інші матеріали про них, зображення Учасників (в тому числі, фотоматеріали, відеоматеріали) можуть бути використані будь-яким способом Організаторами, їх уповноваженими представниками в рекламних цілях і з метою інформування, без оформлення додаткової угоди з Учасниками Хакатона і сплати будь-якої винагороди.

10.2 Права і обов'язки організатора:

10.2.1 Організатор має право на обробку будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Учасника (включаючи: П.І.Б .; рік; місяць; дата і місце народження; громадянство; стать; відомості про номери телефонів, відомості про адресу електронної пошти та будь-який інший, наданої Організатору інформації).

10.2.2 З метою виконання умов регламент Організатор доручає обробку персональних даних Учасників Компаніям-Партнерам.

10.2.3 Оброблювані Організатором персональні дані Учасників (суб'єктів персональних даних) підлягають знищенню або знеособлення після досягнення зазначених цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законом.

10.2.4 Організатор зобов'язується провести Хакатон в порядку, визначеному регламентом.

10.2.5 Організатор зобов'язується видати призи Учасникам Хакатона, названими Переможцями, у строки та порядку, передбаченими регламентом.

11. Заключні положення

11.1 Організатор Хакатона вправі в односторонньому порядку вносити зміни в регламент без попереднього повідомлення Учасників. При цьому з дати Хакатона Організатор Хакатона зобов'язується повідомити Учасників про зміни в регламенті за фактом вчинених змін шляхом направлення повідомлення на відповідні адреси електронної пошти.

11.2 За жодних обставин Організатори Хакатона не несуть ніякої відповідальності перед учасниками Хакатона, крім прямо зазначеної відповідальності в регламенті.

Ніякі зобов'язання Організатора Хакатона перед Учасниками Хакатона не підлягають виконанню, крім зобов'язань, прямо зазначених у регламенті.

11.3 При відмові Учасників від участі в Хакатони в будь-який час, Організатор не відшкодовують ніякі збитки Учасників, які можуть виникнути в зв'язку з проведенням Хакатона.

11.4 Організатор Хакатона залишають за собою право відмовити Учаснику в подальшій участі в Хакатони в будь-який час без відшкодування будь-яких збитків і витрат Учасникам в разі порушення регламенту.

11.5 Усі суперечки та розбіжності, які виникають у зв'язку з організацією та проведенням Хакатона, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Спірні питання, не врегульовані шляхом переговорів, підлягають вирішенню в суді за місцем знаходження Організаторів.